Wójt Gminy Laskowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Laskowa oraz na stronie internetowej www.laskowa.pl i w Monitorze Urzędowym został zamieszczony wykaz nieruchomości, stanowiącej własność komunalną Gminy Laskowa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 21 dni tj. od 26 kwietnia 2018 roku do 17 maja 2018 roku.


Sprzedaż działki - zarządzenie nr 105