Wójt Gminy Laskowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm./ informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Laskowa oraz na stronie internetowej www.laskowa.pl oraz monitorze urzędowym został zamieszczony wykaz nieruchomości , stanowiącej własność komunalną Gminy Laskowa przeznaczonych do bezpłatnego użyczenia na okres 21 dni tj. od dnia 14 marca 2018 roku do 03 kwietnia 2018 r.


Zarządzenie Nr 45/18 Wójta Gminy Laskowa z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do bezpłatnego użyczenia.