URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

I URZĄD GMINY LASKOWA

ZAPRASZAJĄ

mieszkańców Gminy Laskowa

na indywidualne konsultacje
z tematyki pozyskiwania środków
z funduszy europejskich

termin dyżuru :

29 listopada 2018 roku (czwartek)

godz. 11:30-14:00

miejsce:
Urząd Gminy Laskowa (sala nr 21)

34 – 602 Laskowa 643

Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:

- preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,

- dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej

- pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020