Przewodniczący Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 22 listopada 2018 r. w Urzędzie Gminy Laskowa odbyła się I sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały: 


1) Uchwała Nr I/1/18 w sprawie: stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Laskowa, 

2) Uchwała Nr I/2/18 w sprawie: stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Laskowa,

3) Uchwała Nr I/3/18 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Laskowa.