Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej informuje, iż  w związku z nowym okresem zasiłkowym 2017/2018 w dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych (500+) oraz Funduszu Alimentacyjnego od 1 września 2017r., każdy CZWARTEK będzie dniem wewnętrznym bez przyjmowania Stron.

W tym dniu pracownicy wprowadzają i weryfikują Państwa wnioski w systemie informatycznym oraz opracowują decyzje administracyjne.

W pozostałe dni pracy Ośrodka Strony są przyjmowane od 730 do 1530.