Stowarzyszenie LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji LSR, które odbędzie się 21 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskowej (34-602 Laskowa 700).

Bezpośrednio po spotkaniu rozpocznie się dyżur pracowników LGD podczas którego można będzie skorzystać z indywidualnego doradztwa.

Program spotkania informacyjnego   (godz. 10.00 – 11.00)

1. Przedstawienie Lokalnej Grupy Działania.

2. Omówienie głównych założeń strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2023.

3. Omówienie zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.

4. Omówienie zasad wypełniania biznesplanu w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.

5. Dyskusja.

Dyżur pracowników LGD

(godz. 11.00 – 15.00)

Konsultacje operacji planowanych do realizacji w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność tj. w zakresie podejmowanie i rozwijania działalności gospodarczej, projektów grantowych oraz operacji własnych.