W Kamionce Małej, stacje: Kamionka Mała 2, 3, 5, 6, 7.

Rozpoczęcie: 10/10/2017 08:00:00
Zakończenie: 10/10/2017 09:00:00
Rozpoczęcie: 10/10/2017 14:00:00
Zakończenie: 10/10/2017 15:00:00