Wójt Gminy Laskowa ogłasza konsultacje  w sprawie „Programu współpracy Gminy Laskowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”