W dniu 13.01.2019 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej, odbył się XXV Gminny Przegląd Grup Kolędniczych. Na scenie zaprezentowało się 11 grup kolędniczych, podzielonych na następujące kategorie:

-grupa dziecięca,
-grupa młodzieżowa,
-grupa dorosłych.

           

Komisja Konkursowa w składzie:
1.Jadwiga Adamczyk - muzyk, MCK “SOKÓŁ” w Nowym Sączu,
2.Marta Smólczyńska - etnograf, MCK “SOKÓŁ” w Nowym Sączu,
3.Barbara Romańska - etnograf, Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu,

po obejrzeniu i gruntownej ocenie 11 występów postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody:

                        

Grupa dziecięca:

Trzy równorzędne I miejsca: dyplomy, okolicznościowe statuetki i nagrody pieniężne w kwocie po 350,00 zł. każda, przyznano:

-Grupie Kolędniczej z Gwiazdą ze Szkoły Podstawowej z Ujanowic,
-Grupie Kolędniczej Sechlańskie Kolędusy z Turoniem ze Szkoły Podstawowej z Sechnej,
-Grupie Kolędniczej z Gwiazdą ze Szkoły Podstawowej z Jaworznej.

Dwa równorzędne II miejsca: dyplomy, okolicznościowe statuetki i nagrody pieniężne w kwocie po 300,00 zł. każda, przyznano:
-Grupie Kolędniczej Draby ze Szkoły Podstawowej z Laskowej,
-Grupie Kolędniczej z Gwiazdą ze Szkoły Podstawowej z Krosnej.

Dwa równorzędne III miejsca: dyplomy, okolicznościowe statuetki i nagrody pieniężne w kwocie po 250,00 zł. każda, przyznano:
-Grupie Kolędniczej Szczodroki ze Szkoły Podstawowej ze Żmiącej,
-Grupie Kolędniczej z Konikiem ze Szkoły Podstawowej z Kamionki Małej.

                                  

Grupa młodzieżowa:

I miejsce: dyplom, okolicznościową statuetkę i nagrodę pieniężną w kwocie 400,00 zł., przyznano:
-Grupie Kolędniczej z Gwiazdą z Publicznego Gimnazjum z Ujanowic.

II miejsce: dyplom, okolicznościową statuetkę i nagrodę pieniężną w kwocie 350,00 zł., przyznano:
-Grupie Kolędniczej z Turoniem z Publicznego Gimnazjum z Laskowej.

                               

Grupa dorosłych:

I miejsce: dyplom, okolicznościową statuetkę i nagrodę pieniężną w kwocie 700,00 zł., przyznano:
-Grupie Kolędniczej z Turoniem ze Żmiącej.

II miejsce: dyplom, okolicznościową statuetkę i nagrodę pieniężną w kwocie 600,00 zł., przyznano:
-Grupie Kolędniczej z Turoniem – Orkiestra Dęta z Laskowej.

Gościnnie podczas Przeglądu wystąpił Parafialny Chór z Krosnej, Grupa Obrzędowa KGW z Laskowej z programem „Idzie kolenda”, oraz Parafialny Chór z Laskowej. Wszystkie grupy za występ otrzymały okolicznościowe statuetki oraz po 600,00 zł.każda.

                                    

Na XX Powiatowy Przegląd Kolędniczy „Zagrojcie Ta Turoniowi” w Mszanie Górnej w dniach 19- 20.01.2019 roku zakwalifikowano grupy kolędnicze:


Grupa dziecięca:

-Grupa Kolędnicza z Gwiazdą ze Szkoły Podstawowej z Ujanowic,
-Grupa Kolędnicza Sechlańskie Kolędusy z Turoniem ze Szkoły Podstawowej z Sechnej.

                   

Grupa młodzieżowa:

-Grupa Kolędnicza z Gwiazdą z Publicznego Gimnazjum z Ujanowic.

                         

Grupa dorosłych:

-Grupa Kolędnicza z Turoniem ze Żmiącej.

                            

Komisja konkursowa dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom za trud włożony w przygotowanie programów. Dziękujemy również organizatorom za przygotowanie przeglądu, przeprowadzenie go w miłej atmosferze i ufundowanie nagród finansowych.

            

Galeria zdjęć

ukryty