Dnia 13 czerwca 2019 roku odbyły się kolejne, już piąte, spotkania z cyklu Odkrywamy tajemnice Dworu w Laskowej . Ich realizacja była możliwa przede wszystkim dzięki gościnności obecnego dziedzica Pana Piotra Pawła Michałowskiego oraz współpracy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej z Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.


Współpraca ta polegała na zorganizowaniu i przeprowadzeniu spotkań z młodzieżą, kończącą etap edukacji podstawowej (ósmoklasistami) oraz etap gimnazjalny (ostatnim rocznikiem wygasającego w tym roku gimnazjum). Uczniowie z całej Gminy Laskowa wraz z Nauczycielami (łącznie ok. 160 osób) licznie przybyli do zabytkowego obiektu. Nietypowe lekcje miały na celu zbliżenie młodych ludzi do dziedzictwa kulturowego Małej Ojczyzny, co połączone zostało z prezentacją multimedialną i wykładem pt.: „ Jeszcze Polska nie zginęła, dopóki kochamy!” rodzinne strony z małym, białym dworkiem w Laskowej... dr Katarzyny Marii Pławeckiej.


W trakcie zajęć przedstawiano historię Gminy Laskowa (w zarysie), zabytkowe obiekty warte uwagi oraz wzajemne związki pomiędzy przeszłością a teraźniejszością na przykładzie symboliki współczesnego herbu Gminy Laskowa. W zbliżeniu przyglądano się dziejom starego dworu i jego mieszkańców. Z rozmaitych świadectw wyłaniał się jednostronny, pozytywny obraz obiektu w literaturze i kulturze. Powoływano się przy tym m. in. na zapisy w „Kronice Parafii Laskowa” oraz ciepłe wspomnienia Genowefy Szewczyk – guwernantki (uczyła języka francuskiego i niemieckiego) na Dworze Michałowskich. Podkreślano działalność „Pani dworu" – dziedziczki Marii z Neużilów Michałowskiej, szczególnie zasłużonej dla społeczności lokalnej (i nie tylko). Przywołano również nazwiska i dzieła osób, dla których dwór w Laskowej stał się twórczą inspiracją, np. Julii Goczałkowskiej (z domu Lewieckiej, poetki i mieszkanki dworu w 19. wieku); współczesnych mieszkańców Laskowej tj.: Wandy Frączek-Majerskiej (poetki, twórczyni ludowej) oraz Andrzeja Zelka i Marka Szafrańskiego (malarzy).Gościem Honorowym tegorocznego spotkania była Pani dr Marta Karamańska, pracownik Katedry Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, która zaprezentowała wykład, pt. ” Grzeczność językowa wczoraj i dziś”. Dowiedzieliśmy się, jak ważną społecznie rolę spełniają obyczaje grzecznościowe, będące swoistą "grą", którą prowadzimy przez całe życie, uczestnicząc w życiu różnorodnych grup społecznych - rodziny, grupy rówieśniczej, społeczności lokalnej itd. Poznaliśmy reguły rządzące zachowaniami grzecznościowymi, na przykład jedną z nich jest podkreślanie zasług osoby, do której się zwracamy a pomniejszanie wartości dokonań własnych. Wykłady były bogato ilustrowane przykładami sytuacji grzecznościowych - powitania, pożegnania, nawiązywanie kontaktu, podziękowania - którym zawsze towarzyszą odpowiednie elementy językowe - dzień dobry , cześć, haej, hejka, do zobaczenia , dozo, co z kościoła? Szczęść Boże itp.


Piąte dworskie spotkania kulturalne przeszły już do historii. Mamy nadzieję, że staną się one inspiracją do działań promujących dziedzictwo kulturowe - to materialne i niematerialne - naszego regionu, naszej Małej Ojczyzny.


Wyrażamy naszą wdzięczność Pani Marii Pławeckiej-Krzyżak (Dyrektor Banku Spółdzielczego w Limanowej/ O. w Laskowej), sponsorowi produktów lokalnych, dzięki któremu ze smakiem wspominać będziemy minione wydarzenie.


Pani Annie Gurgul Przewodniczącej Rady Gminy Laskowa oraz wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy pięknie za obecność i życzliwe przyjęcie.


ukryty