Zapraszamy Państwa do lektury 65 numeru „Biuletynu Informacyjnego Gminy Laskowa. W numerze znajdą Państwo m.in. informacje na temat bieżących inwestycji, finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Laskowa, ponadto informacje z zakresu ochrony środowiska i opłat lokalnych. 

Na stronie 7 Biuletynu zamieszczony został kalendarz imprez plenerowych realizowanych w 2019 roku, niestety podczas kopiowania tekstu wkradł się błąd otóż w dniu 09.06.2019 r. odbędzie się w Laskowej Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, natomiast 30.06.2019 r. w Ujanowicach, odbędzie się Powitanie Lata z XIX Letnim Turniejem Piłki Nożnej Trampkarzy oraz Przeglądem Dorobku Kulturowego i Kulinarnego KGW. Przepraszamy za zaistniałą pomyłkę i życzymy Państwu dobrej lektury.  (Biuletyn zamieszczony poniżej, jest już po korekcie)

ukryty