W dniu 29 listopada 2018 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej, odbyła się uroczystość wręczenia medali małżonkom, którzy przeżyli wspólnie 50 lat. Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” w imieniu Prezydenta RP wręczył Pan Piotr Stach Wójt Gminy Laskowa. Gratulacje od Władz Samorządowych przekazali Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa Anna Gurgul oraz z-ca Kierownika USC Henryk Tokarz. Podczas uroczystości koncertowała Kapela „Laskowioki”.

ukryty