W dniu 17.01.2018 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej, odbył się XXIV Gminny Przegląd Grup Kolędniczych.

Na scenie zaprezentowało się 14 grup kolędniczych, podzielonych na następujące kategorie:

 • grupa dziecięca,
 • grupa młodzieżowa,
 • grupa dorosłych.Komisja Konkursowa w składzie:
 1. Jadwiga Adamczyk - muzyk, MCK “SOKÓŁ” w Nowym Sączu,
 2. Marta Smólczyńska - etnograf, MCK “SOKÓŁ” w Nowym Sączu,
 3. Benedykt Kafel - etnograf, MCK “SOKÓŁ” w Nowym Sączu,
 4. Aleksander Smaga - muzyk, MCK “SOKÓŁ” w Nowym Sączu,

po obejrzeniu i gruntownej ocenie 13 występów postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody:

Grupa dziecięca:

Dwa równorzędne I miejsca, dyplomy, okolicznościowe statuetki i nagrody pieniężne w kwocie po 350 zł. każda, przyznano grupom kolędniczym:

 • Grupie Kolędniczej „Z Szopką” - Szkoła Podstawowa w Ujanowicach,
 • Grupie Kolędniczej „Z Gwiazdą” - Szkoła Podstawowa w Jaworznej.

Dwa równorzędne II miejsca, dyplomy, okolicznościowe statuetki i nagrody pieniężne w kwocie po 300 zł. każda, przyznano grupom kolędniczym:

 • Grupa kolędnicza - „Z Turoniem” - Szkoła Podstawowa w Laskowej,
 • Grupa Kolędnicza „Z Gwiazdą” - Szkoła Podstawowa w Krosnej.

Trzy równorzędne III miejsca, dyplomy, okolicznościowe statuetki i nagrody pieniężne w kwocie po 250 zł. każda, przyznano grupom kolędniczym:

 • Grupa Kolędnicza „Z Gwiazdą” - Szkoła Podstawowa w Żmiącej,
 • Grupa Kolędnicza „Sechlańskie Kolędusy z Szopką” - Szkoła Podstawowa w Sechnej,
 • Grupa Kolędnicza „Draby” - Szkoła Podstawowa w Kamionce Małej.

Grupa młodzieżowa:

I miejsce, dyplom, okolicznościową statuetkę i nagrodę pieniężną w kwocie: 400 zł.

przyznano grupie kolędniczej:

 • Grupa Kolędnicza „Z Turoniem” - Gimnazjum Publiczne w Ujanowicach.

II miejsce, dyplom, okolicznościową statuetkę i nagrodę pieniężną w kwocie: 350 zł.

przyznano grupie kolędniczej:

 • Grupa Kolędnicza „Z Gwiazdą” - Gimnazjum Publiczne w Laskowej.

Grupa dorosłych:

Trzy równorzędne I miejsca, dyplomy, okolicznościowe statuetki i nagrody pieniężne w kwocie po 700 zł. każda, przyznano grupom kolędniczym:

 • Grupa Kolędnicza „Jaworzoki z Gwiazdą”,
 • Grupa Kolędnicza „Z Konikiem” ze Żmiącej,
 • Grupa Kolędnicza „ Z Turoniem” Orkiestry Dętej w Laskowej.

Za ogromny wkład pracy w przygotowanie widowiska kolędniczego przez pensjonariuszy ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Ujanowicach Komisja Konkursowa przyznała wyróżnienie, dyplom, okolicznościową statuetkę i nagrodę pieniężną w kwocie 300 zł.

Grupa Kolędnicza „Z Kolędą” KGW Laskowa, występowała poza konkursem, dziękujemy za tak piękny występ. Grupa Kolędnicza KGW Laskowa za występ otrzymała:okolicznościową statuetkę i nagrodę pieniężną w kwocie 500 zł.

Gościnnie podczas Przeglądu wystąpił Zespół Regionalny „Przyszowianie”.

Na XIX Powiatowy Przegląd Kolędniczy „Zagrojcie Ta Turoniowi” w Kasince Małej w dniach 20- 21.01.2018 roku zakwalifikowano grupy kolędnicze:

Grupa dziecięca:

 • Grupie Kolędniczej „Z Szopką” - Szkoła Podstawowa w Ujanowicach,
 • Grupie Kolędniczej „Z Gwiazdą” - Szkoła Podstawowa w Jaworznej.

Grupa młodzieżowa:

 • Grupa Kolędnicza „Z Turoniem” - Gimnazjum Publiczne w Ujanowicach.

Grupa dorosłych:

 • Grupa Kolędnicza „Z Konikiem” ze Żmiącej,

Celem Przeglądu jest kultywowanie ludowej tradycji kolędowania i jej upowszechnianie w środowisku dzieci i młodzieży. Ukazanie zwyczajów i obrzędów bożonarodzeniowych jako ważnego elementu tradycyjnej kultury ludowej. Wyłonienie najlepszych artystycznie i merytorycznie dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych grup kolędniczych z terenu Gminy Laskowa. Grupy występowały we właściwych dla danego widowiska kolędniczego strojach i posiadały rekwizyty z odpowiednich materiałów. Przedstawiany program oraz instrumenty towarzyszące śpiewom odzwierciedlały tradycje kolędowania w regionie, z którego pochodzi grupa.

ukryty