ukryty

W dniach 09-10 listopada 2018 roku, odbył się XXI Młodzieżowy Rajd Szlakiem Cmentarzy I Wojny Światowej „Jak Oni w 1914 roku”, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej oraz Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie, pod patronatem wójtów obu sąsiednich gmin i przy współpracy Parafii, Radnych i Rady Sołeckiej oraz Druhów OSP z Kamionki Małej.

Do rajdu zgłosiło się 25 drużyn, 270 osób, z terenu powiatów limanowskiego i bocheńskiego. Grupy, szlakami turystycznymi prowadziło 3 przewodników beskidzkich. Tradycyjnie w pierwszym dniu młodzież wędrowała po wybranych trasach, prowadzących po cmentarzach I Wojny Światowej, tak licznie rozsianych w naszej okolicy.

Po obiedzie w CKSiT w Żegocinie, wszyscy uczestnicy Rajdu zebrali się na uroczystej wieczornicy w celu uczczenia Jubileuszowej 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Komisja Konkursowa Rajdu po ocenie wieńców i kompozycji kwiatowych, przeprowadzeniu konkursu wiersza i pieśni patriotycznej, przyznała następujące miejsca:

I Miejsce:

 • „NASTOLATKI NA STULECIE” CKZiU w Łapanowie,
 • „SECHLAŃSKIE ORLĘTA SP w Sechnej,
 • „BŁĘKITNA ARMIA” SP w Kamionce Małej,
 • „DESZCZÓWKI” ZSP Wietrzychowice.

II Miejsce:

 • „BRYGADA KUCY” SP Kamionka Mała,
 • „WERNYHORA Z RAJBROTU” PSP w Rajbrocie,
 • „ŁĄKIECKIE ORŁY” PSP Łąkta Dolna,
 • „LASKOWSCY ŻOŁNIERZE Z OKRESU WYZWOLENIA” ZSP w Laskowej,
 • „SOKOŁY” SP w Jaworznej.

III Miejsce:

 • „DZIEWCZYNY W MUNDURACH” SP w Żegocinie,
 • „PIERWSZA BRYGADA” SP w Rozdzielu,
 • „BROTKI” z ZSP w Wietrzychowicach,
 • „MŁODZI NIEZALEŻNI” ZSP w Laskowej,
 • „WIŚLANIE” ZSP w Świniarach,
 • „ZŁĄCZENI” ZSP w Ujanowicach,
 • „SOKOŁY” SP w Krosnej.

Za udział:

 • „ŻMIĄCKA DZIEWIĄTKA” SP w Żmiącej,
 • „SZLACHTA” ZSP w Laskowej,
 • „JACYBÓRY” ZSP w Laskowej,
 • „MIŁKI” ZSP w Wietrzychowicach,
 • „DWORZANIE” PSP w Łąqkcie Górnej,
 • „LEGUNY” ZSP w Laskowej,
 • „BRYGADA TISCHNERA” ZSOiZ w Limanowej,
 • „LUDZIE Z BUSZU” Absolwenci ZSP w Laskowej,
 • „STRAŻ GRANICZNA” ZS w Żegocinie.

Wszystkie drużyny biorące udział w Rajdzie, otrzymały nagrody książkowe i pamiątkowe statuetki.

W dniu 10.XI.2018 r. po śniadaniu, uczestnicy Rajdu udali się na Cmentarz Wojenny w Kamionce Małej – na ,,Jastrząbce”, gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny koncelebrowana przez ks. Tomasza Szewczyka, w asyście księży sprawujących posługę w parafiach Gminy Laskowa. Mszę Świętą poprzedziłwystęp uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kamionce Małej z programem „Ku wolności i niepodległości”, orazceremonia złożenia wieńców i zapalenia zniczy przed centralną mogiłą cmentarza przez delegacje władz, organizacji społecznych, przedstawicieli samorządów, zaproszonych gości i uczestników Rajdu. Po nabożeństwie, które uświetniła Orkiestra Dęta z Jaworznej, odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, dla wszystkich drużyn – laureatów konkursów, które wręczyli: Jerzy Błoniarz – Wójt Gminy Żegocina, Piotr Stach - Wójt Gminy Laskowa, Michał Kogutowicz – Przewodniczący Rady Gminy Laskowa, Bożena Szpiech – Vice Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa, Jerzy Rosiek - Vice Przewodniczący Rady Gminy Laskowa oraz Jolanta Grzegorzek – Radna Powiatu Limanowskiego. W uroczystości brała udział grupa rekonstrukcyjna – Stowarzyszenie „Kasztanka” z Laskowej, z prezesem Pawłem Michurą na czele. Na zakończenie imprezy panie z KGW oraz Druhowie OSP z Kamionki Małej częstowali gołąbkami oraz wiejskim bigosem rajdowym.


Galeria