W dniach 22-23 marca 2018r. uczniowie klas gimnazjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Laskowej – Kinga Frączek (kl. III B) oraz Karol Frączek (kl. III C) udali się wraz z opiekunem p. Anetą Szewczyk do siedziby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Pierwszego dnia uczniowie wzięli udział w konkursie wiedzy dotyczącym pszczół i pszczelarstwa. Konkurs składał się z części teoretycznej oraz z części praktycznej, na której uczestnicy konkursu musieli wykazać się znajomością anatomii pszczoły miodnej oraz rozpoznać rodzaj miodu, gatunki roślin pożytkowych i sprzęt pszczelarski.

Drugiego dnia uczestnicy wyjazdu wzięli udział w konferencji naukowej„Pszczoła w mieście”. Zorganizowany konkurs i konferencja miały na celu popularyzację wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym oraz wiedzy odnośnie możliwości funkcjonowania pszczoły miodnej w industrialnej rzeczywistości. Ponadto wydarzenia te były próbą zachęcenia młodych ludzi do obserwowania życia pszczół i ich zwyczajów, zaczerpnięcia wiedzy na temat roślin miododajnych i pszczelarstwa oraz uświadomienia młodzieży znaczenia produktów pszczelich dla zdrowia człowieka. Konkurs i konferencję honorowym patronatem objęli m.in. Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego i Prezydent Miasta Lublina

W części końcowej konferencji ogłoszone zostały wyniki konkursu. W kategorii szkół gimnazjalnych nasi uczniowie nie mieli sobie równych i zostali laureatami II Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej pszczół”. Kinga Frączek zajęła II miejsce, natomiast Karol Frączek okazał się zwycięzcą tego konkursu. Oprócz pamiątkowych dyplomów i książek, uczniowie otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe - laptopa i smartfona. Hitem jednak okazały się przyznane im statuetki autorstwa znanego lubelskiego artysty, tzw. „pszczelarskie Oskary”. Nagrodą w drugim etapie konkursu dla uczestników ze szkół gimnazjalnych jest także przyjęcie w poczet uczniów jedynego w Polsce Technikum Pszczelarskiego, jeżeli oczywiście uczniowie się na to zdecydują. Dodatkowo Karol jako zwycięzca konkursu otrzymał od sponsora - Przedsiębiorstwa Pszczelarskiego „Łysoń” ul wielkopolski typu stojak, który mamy nadzieję będzie początkiem jego wspaniałej przygody z pszczelarstwem. Jednak największą nagrodą będzie wyjazd w lipcu tego roku naszych uczniów – laureatów do Paryża, gdzie wezmą udział w Międzynarodowych Zawodach Młodych Pszczelarzy.

Oprócz nagród rzeczowych, wyjazd do Lublina przyniósł naszym uczniom wiele radości i satysfakcji z sukcesu, ale także nowe znajomości, które mimo krótkiego pobytu zostały nawiązane z innymi uczestnikami konkursu z różnych stron Polski.

Kindze i Karolowi dziękujemy za wysiłek włożony w przygotowanie do konkursu i reprezentowanie naszej szkoły na KULu. Gratulujemy im dużego sukcesu i życzymy powodzenia w kolejnych latach nauki, już niedługo w szkole ponadgimnazjalnej!

mgr Aneta Szewczyk

nauczyciel biologii

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Laskowej

ukryty