W dniu 12.01.2018 r o godz. 10.00 w miejscowości Laskowa miało miejsce przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Kamionka Mała, zestawów ratownictwa medycznego tj. PSP R1 dla jednostek OSP Laskowa i Kamionka Mała, oraz defibrylatorów dla jednostek OSP Ujanowice i Strzeszyce. Sprzęt zakupiono w 100 % ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości na łączną kwotę 123.241,15 zł

                  

Uroczystego przekazania sprzętu dokonał poseł na sejm RP a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce Pan Edward Siarka. 

ukryty