Województwo Małopolskie w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży realizuje projekt „Jeżdżę z głową”, poprzez pozalekcyjne zajęcia sportowe – organizacja nauki jazdy na nartach dla uczniów szkół podstawowych z terenu Małopolski.

Projekt ma na celu przede wszystkim nabycie przez najmłodszych umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach, wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z tras i stoków narciarskich oraz nabycia nawyku jazdy w kasku, jak i poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów małopolskich szkół podstawowych. Realizacja programu przyczyni się do upowszechniania kultury fizycznej oraz promocji Małopolski, jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu. Do projektu przystąpiła Gmina Laskowa. Na realizację projektu z budżetu Województwa Małopolskiego Gmina Laskowa otrzymało pomoc finansową w wysokości 14.800,00 zł. planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 47.431,00 zł. W projekcie bierze udział 89 uczniów klas III i IV  Szkół Podstawowych Gminy Laskowa. Uczniowie zostali podzieleni na 8 grup. Kurs nauki jazdy na nartach dla każdej grupy obejmuje 7 wyjazdów na stok po 2,5 godz. zajęć. Zajęcia na stoku prowadzą wykwalifikowani instruktorzy nauki jazdy na nartach. Projekt realizowany jest na Stacji Narciarskiej Laskowa-Kamionna.

ukryty