ukryty

Szanowni Mieszkańcy Gminy Laskowa

Pragnę Państwu gorąco podziękować za oddanie głosu na moją kandydaturę w tegorocznych wyborach samorządowych a tym samym obdarzenie mojej osoby tak dużym poparciem. Jestem Państwu wdzięczny za każdy oddany głos i zaufanie. Tak liczne poparcie jest dla mnie bodźcem do dalszej, jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz naszej Gminy. Dołożę wszelkich starań, aby Państwa nie zawieść i godnie reprezentować Gminę Laskowa. Gratuluję wszystkim kandydatom, którym udało się zdobyć mandat w tegorocznych wyborach samorządowych i życzę licznych sukcesów w pracy na rzecz naszej Gminy.

Z wyrazami szacunku


Piotr Stach
pełniący funkcję
Wójta Gminy Laskowa