W dniu 11 czerwca 2018 roku Pani Joanna ŻUREK-WÓJCIK Kierownik Oddziału Nadzoru Prawnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w imieniu Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, wręczyła Panu Piotrowi Stach Akt Powołania do pełnienia funkcji Wójta Gminy Laskowa na okres od 8 czerwca 2018 roku do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta. 

ukryty