W dniu 22 listopada 2018 roku odbyła się I inauguracyjna sesja Rady Gminy Laskowa. Pani Czesława Węglarz Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Laskowej wręczyła nowo wybranym Radnym zaświadczenia o wyborze na Radnego Rady Gminy Laskowa. Zaświadczenie wręczono również Panu Piotrowi Stach Wójtowi Gminy Laskowa. Nowo wybrani Radni i Wójt Gminy Laskowa, złożyli uroczyste ślubowanie. W dalszej części obrad wybrane zostało prezydium Rady Gminy Laskowa w następującym składzie:

                   

Przewodnicząca – Anna Gurgul

Wiceprzewodnicząca – Zofia Bukowiec

Wiceprzewodniczący – Jerzy Rosiek

Pozostali Radni:

Katarzyna Wrońska - Hebda

Jerzy Jonik

Krzysztof Lis

Janusz Frączek

Krzysztof Sajdak

Stanisław Luksa

Czesław Zelek

Bożena Szpiech

Grzegorz Grzegorzek

Józef Stach

Józef Kołodziej

Michał Gocal

ukryty