Jednostki OSP Ujanowice, Strzeszyce, Kamionka Mała z Gminy Laskowa otrzymały sprzęt i wyposażenie w ramach  programu „Bezpieczna Małopolska 2017”. Uroczyste przekazanie sprzętu i wyposażenia, który został zakupiony przy współfinansowaniu ze środków z budżetu Województwa Małopolskiego i Gminy Laskowa miało miejsce 10 listopada br.

Na zakup sprzętu dla OSP, Sejmik Województwa Małopolskiego udzielił Gminie Laskowa pomocy finansowej w wysokości 8.171,00 zł, resztę kwoty w wysokości 8.729,00 zł pokryła Gmina Laskowa. W oficjalnym przekazaniu sprzętu, które miało miejsce w Urzędzie Gminy Laskowa uczestniczyli: Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego - Urszula Nowogórska, Wójt Gminy Laskowa Czesław Stanisławczyk, Przewodniczący Rady Gminy Laskowa – Piotr Stach, oraz prezesi i funkcyjni jednostek OSP z terenu Gminy Laskowa do których trafił nowy sprzęt.

W ramach środków z programu „Bezpieczna Małopolska 2017”:

- OSP Ujanowice otrzymała Zestaw Ratownictwa Medycznego PSP R1,

- OSP Strzeszyce otrzymała Zestaw Ratownictwa Medycznego PSP R1,

- OSP Kamionka Mała otrzymała pompę szlamową


Projekt współfinansowany

ze środków pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego.

ukryty