W dniu 26 sierpnia 2017 r. w Laskowej odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Laskowej. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Imienia Maryi w Laskowej, którą odprawił Proboszcz Parafii Laskowa ks. Andrzej Wanat. W uroczystości udział wzięli: Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg, Stanisław Nowak, Zastępca Limanowskiego Komendanta PSP bryg. Tomasz Pawlik, reprezentujący Związek Ochotniczych Straży Pożarnych dh Kazimierz Czyrnek, Przewodnicząca Małopolskiego Sejmiku Wojewódzkiego Pani Urszula Nowogórska, Radna Powiatu Limanowskiego Pani Jolanta Grzegorzek, Wójt Gminy Laskowa Czesław Stanisławczyk, Przewodniczący Rady Gminy Laskowa Piotr Stach, Radni Gminy Laskowa: Pani Bożena Szpiech, Zofia Bukowiec, Maria Grzegorzek, Michał Gocal, Michał Kogutowicz,  Dyrektor GOKSiT w Laskowej - Zdzisław Pajor. Obecni byli również Kapelan Strażaków, ks. Józef Bubula – Rezydent Parafii Laskowa, ks. Proboszcz Parafii Laskowa Andrzej Wanat, poczty sztandarowe z okolicznych jednostek OSP Kamionka Mała, Strzeszyce, Ujanowice, Jastrzębie, Parafialna Orkiestra Dęta w Laskowej, która uświetniała uroczystość jak również sponsorzy wspierający Ochotniczą Straż Pożarną w Laskowej. Podczas uroczystości odczytano list okolicznościowy od Wiceministra Finansów, Posła na Sejm RP Wiesława Janczyka, który z powodu innych ważnych obowiązków nie mógł przybyć na uroczystość.

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki VOLVO, który zastąpił wykorzystywany przez OSP Laskowa 34 letni samochód marki Iveco-Magirus, zakupiono dzięki projektowi „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie.” który został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Całkowity koszt samochodu to kwota: 681 174,00 zł

w tym:

- Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

na lata 2014-2020. (46,09%) 313.953,00 zł

- Gmina Laskowa - 217.221,00 zł

- OSP Laskowa (środki własne) - 150.000,00 zł

Samochód posiada zbiornik wodny o pojemności 3000 litrów oraz zbiornik pianowy o pojemności 250 litrów, ledowy maszty oświetleniowe, wyciągarkę o sile 8 ton, napęd 4x4. W ramach tego programu jednostka wzbogaciła się również o Detektor Wielogazowy.

ukryty