„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą…”


XIV edycja Powiatowego Konkursu Poezji Księdza Jana  Twardowskiego


„ Powiedziałem kiedyś do jednego chłopca: „Kochany Stefku”, a on na to zareagował bardzo żywo: „Jak ładnie do mnie ksiądz mówi! Inni do mnie mówią „ty ośle” albo „zakało rodziny””. Były to dzieci zaniedbane, odtrącone przez rodziców, dzieci chorych psychicznie       i pijaków. Były miłe, przylepne, spragnione miłości. Często miały straszne życie w domu […]”


Ks. Jan Twardowski, Autobiografia


Zacytowany fragment biograficznych wspomnień poety przywołany został podczas tegorocznego spotkania młodych miłośników poezji całego powiatu limanowskiego. Organizatorzy mieli na celu, nie tylko przedstawienie różnorodnej interpretacji wierszy Jana od biedronki, ale również pogłębienie wiedzy na temat życia i twórczości poety, który rozumiał młodzież doskonale i potrafił nawiązać z nią wspaniałe relacje. Spotkania takie wnoszą także w życie młodych ludzi nowe światło na odbiór i przekaz  poezji, a może i zachęcą do własnej radosnej twórczości?

9. marca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej odbył się XIV Powiatowy Konkurs Poezji ks. Jana Twardowskiego. Pomysłodawczyniami i organizatorami tego przedsięwzięcia są Pani mgr Katarzyna Banaś i Pani mgr Małgorzata Oleksy, wspiera je Dyrektor ZS w Laskowej, a także –  tak jak w latach ubiegłych - Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej.  W organizacji całej imprezy pomagała również młodzież z kółka dziennikarskiego „Kleksiarze”.

                          

Honorowy patronat nad konkursem objęło  Starostwo Powiatowe w Limanowej. Nie sposób również pominąć sponsorów, bez których pomocy tak duża impreza nie mogłaby się odbyć. W tym roku  wsparli ją: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej, Urząd Gminy w Laskowej, wiceminister finansów Pan Wiesław Janczyk, Starostwo Powiatowe w Limanowej, Pan Krzysztof Chełmecki, Piekarnia Ryszarda Stryczka, Piekarnia Piotra Pajora, Firma Tymbark, Turystyka Wacław Wąsowicz, Spółdzielnia Uczniowska w Zespole Szkół w Laskowej, Ks. Proboszcz Andrzej Wanat, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Pawła Ptaszka, Bank Spółdzielczy w Limanowej – oddział w Laskowej.

O wygraną walczyło 41 osób, które oceniało jury w składzie: przewodniczący komisji Pan kierownik działu marketingu i promocji Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Piotr Gryźlak, Pani pełnomocnik burmistrza ds. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej Joanna Michalik oraz Pani dyrektor Domu Kultury w Limanowej Magdalena Szczygieł – Smaga. Konkurs rozstrzygnął się w dwóch kategoriach – szkoły podstawowe i gimnazja.

                                           

Laureatami w kategorii szkoła podstawowa zostali:

1.Michał Giza, Szkoła Podstawowa nr 4 w Limanowej

2.Edyta Pietrzak, Szkoła Podstawowa w Kasinie Wielkiej

Amelia Zelek, Szkoła Podstawowa w Kamionce Małej
3.Józef Bogacz, Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dobrej

Paweł Gołdyn,  Szkoła Podstawowa w Żmiącej

Magdalena Kościelniak, Szkoła Podstawowa w Rabie Niżnej

Martyna Kaim, Zespół Placówek Oświatowych w Słopnicach

Marlena Woźniak, Szkoła Podstawowa nr 1 w Męcinie

Julia Setlak, Szkoła Podstawowa nr 2 w Mszanie Dolnej

                         

Laureatami z gimnazjum zostali:

1.Dawid Śmieszek, Gimnazjum nr 1 w Zespole Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej
Jakub Zoń, Gimnazjum nr 1 w Limanowej

2.Aleksandra Woźniak, Publiczne Gimnazjum w Męcinie
3.Szymon Górszczyk, Publiczne Gimnazjum w Pisarzowej

Julia Golonka, Gimnazjum nr 4 w Limanowej

Aleksandra Szewczyk, Publiczne Gimnazjum w Dobrej

Wyróżnienie: Ewelina Kuśnierz, Gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dobrej.

Wszyscy recytatorzy otrzymali dyplom uczestnictwa sponsorowany przez Dyrektora Zespołu Szkół w Laskowej oraz nagrody książkowe ufundowane przez GOKSiT w Laskowej. Laureaci otrzymali również nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Limanowej.

Wszystkim uczestnikom, ich opiekunom, sponsorom i jurorom dziękujemy za udział w tegorocznym konkursie i zapraszamy za rok.

ukryty