W Dniu Pracownika Socjalnego, 21 listopada 2017 r. Minister Elżbieta Rafalska i Wiceminister Elżbieta Bojanowska wręczyły nagrody dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej za nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej.  

W bieżącym roku zgłoszono ogółem 134 wniosków z całej Polski w tym  60 wniosków o przyznanie nagrody w kategorii indywidualnej i 74 wnioski w kategorii zespołowej.

Ostatecznie  przyznano 10 nagród w tym  5 nagród  indywidualnych i 5 nagród zespołowych oraz 13 wyróżnień.

Z pośród 5 nagród indywidualnych nagrodzona została Pani Dorota Stanisławczyk – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laskowej -  za niekonwencjonalną działalność na rzecz tworzenia lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym także w zakresie podnoszenia świadomości społeczeństwa dotyczącej tej problematyki.

Pani Dorocie serdecznie gratulujemy zdobytych osiągnięć, życzymy wytrwałości i niegasnącego entuzjazmu w podejmowanych działaniach na rzecz wsparcia osób potrzebujących pomocy.  

Zobacz: http://www.portalsamorzadowy.pl/komunikacja-spolec...

ukryty