W dniu 24.01.2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki odbył się Jubileusz 70- lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Laskowej. Organizatorem uroczystości, były członkinie KGW. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście oraz członkinie KGW wraz z rodzinami. Przewodnicząca Koła Bożena Dudek powitała zaproszonych gości a Michalina Piechura przedstawiła rys historyczny powstania Koła i obecną działalność oraz zdobyte osiągnięcia i nagrody. Podczas imprezy zaprezentowano wspaniały spektakl w wykonaniu Grupy Teatralnej działającej przy KGW  pt. ”Umarł Joga” wyreżyserowany przez Panią Michalinę Piechura oraz wydany z tej okazji folder upamiętniający 70 letni okres działalności Koła. Całość uroczystości uświetniła Kapela Regionalna „Laskowioki." Jubilatki otrzymały wyrazy uznania za aktywną postawę i zaangażowanie w pracę Koła oraz osiągnięte sukcesy na rzecz kultywowania tradycji regionu. Przybyli goście złożyli życzenia jeszcze wielu twórczych dokonań, wytrwałości, optymizmu i nie mijającej energii w  pracy na rzecz swojego środowiska i regionu.

Koło Gospodyń Wiejskich, dziękuje wszystkim Gościom za przybycie na uroczyste obchody 70 rocznicy powstania Koła oraz  za złożone życzenia i upominki. Członkinie Koła, wyrażają głęboką nadzieje na dalszą współpracę z mieszkańcami i lokalnym samorządem.  

Bożena Dudek
Przewodnicząca KGW Laskowa

ukryty