Gminne Dożynki rozpoczęły się uroczystym poświęceniem wieńców dożynkowych, przygotowanych przez wszystkie sołectwa Gminy Laskowa, po czym barwny korowód udał się na Mszę Świętą dziękczynną w intencji rolników Gminy Laskowa, sprawowaną w Kaplicy Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Strzeszycach, którą odprawił ks. Wiesław Dzięgiel Proboszcz Parafii Ujanowice w asyście księży sprawujących posługę w parafiach Gminy Laskowa.


Po Mszy Świętej barwny korowód dożynkowy prowadzony przez zespół regionalny Jakubkowianie z Łososiny Dolnej udał się na plac dożynkowy, gdzie Starostowie Dożynek Maria Uryga i Tadeusz Klimek obdarowali Wójta Gminy Laskowa Czesława Stanisławczyka chlebem, miodem i koszem owoców - symbolami tegorocznych plonów.


Po przemówieniach zaproszonych gości odbył się XX Gminny Konkurs Wieńców Dożynkowych.

Komisja Konkursowa w składzie: Maria Brylak – Załuska – etnograf, Joanna Hołda - etnolog Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Zofia Szewczyk - pracownik MODR - PZDR w Limanowej, po obejrzeniu i gruntownej ocenie 9 wieńców dożynkowych: z Kamionki Małej, Kobyłczyny, Krosnej, Jaworznej, Laskowej, Strzeszyc, Sechnej, Ujanowic oraz Żmiącej postanowiła przyznać następujące miejsca:


Kategoria wieńców tradycyjnych:

Grand Prix, dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 700 zł. przyznano:

  • Grupie Wieńcowej z Krosnej.

Dwa równorzędne I miejsca, dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości po 600 zł. każda przyznano:

  • Grupie Wieńcowej ze Strzeszyc,
  • Grupie Wieńcowej z Kamionki Małej.

Dwa równorzędne II miejsca, dyplomy i nagrody pieniężnąew wysokości po 500 zł. każda przyznano:

  • Grupie Wieńcowej z Ujanowic,
  • Grupie Wieńcowej ze Żmiącej.

Kategoria wieńców współczesnych - artystycznych:

Dwa równorzędne I miejsca, dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości po 600 zł. każda przyznano:

  • Grupie Wieńcowej z Laskowej,
  • Grupie Wieńcowej z Sechnej.

Dwa równorzędne II miejsca, dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości po 500 zł. każda przyznano:

  • Grupie Wieńcowej z Kobyłczyny,
  • Grupie Wieńcowej z Jaworznej.

Ponadto Komisja Konkursowa typuje na XIX Dożynki Województwa Małopolskiego w Bobowej, 27 sierpnia 2017 roku, wieniec dożynkowy z Krosnej.


Natomiast na Pielgrzymkę Rolników – Jasnogórskie Dożynki w Częstochowie, 2-3 września 2017 roku, Grupę Wieńcową ze Strzeszyc.

Wszystkie Grupy Wieńcowe za wykonane wieńce dożynkowe otrzymały nagrody pieniężne. Nagrody wręczyli: Wiesław Janczyk – Vice Minister Finansów, Jan Puchała – Starosta Limanowski, Czesław Stanisławczyk – Wójt Gminy Laskowa, Piotr Stach – Przewodniczący Rady Gminy Laskowa oraz Jolanta Grzegorzek – Radna Powiatu Limanowskiego.


Wszyscy zgromadzeni gratulowali grupom wspaniale wykonanych wieńców oraz ich prezentacji, natomiast Komisja Konkursowa podkreśliła ich bardzo wysoki poziom artystyczny, życząc podtrzymania tej wspaniałej tradycji w latach następnych.


Bardzo ciepło został przyjęty program w wykonaniu dziecięcego zespołu ze Strzeszyc. Czas umilał koncert zespołu DH Tvrdošanka.. Gwiazdą wieczoru byli ”Lachersi”. Całość zakończyła wieczorna zabawa plenerowa z zespołem "Banitas".


Pomimo niesprzyjającej pogody impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców jak i turystów.

ukryty